สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

มีสตาร์ทอัพ(Startup)จำนวนไม่น้อยที่เฝ้าคิดถึงแต่ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอันแสนวิเศษ ที่อาจสามารถพลิกโฉมหน้าของโลกใบนี้ได้ แต่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีความสำเร็จของธุรกิจ ถ้าองค์ประกอบต่างๆไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดและความเป็นมืออาชีพของคู่แข่ง สุดท้าย ความฝันที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นรุนแรงก็จะค่อยๆหายไป กลายเป็นความล้มเหลวเข้ามาแทนที่

ดังนั้นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นใหม่ๆแล้ว ยังจะต้องสร้างองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ล้มหายตายจากไปในตลาดอันกว้างใหญ่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาช่วยสร้างฝันของคุณให้กลายเป็นจริงได้อย่างที่ตั้งใจ

  • เลือกทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ นักลงทุนใน Startup จำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจกับทีมงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่น ดังนั้นคัดเลือกคนที่มีความสามารถและทัศนคติที่ดีเพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้
  • โอกาสของผลิตภัณฑ์ในตลาด นักลงทุนจะมองหาธุรกิจที่สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดใหญ่มากกว่าตลาดเล็ก เพราะมีอัตราการก้าวหน้าที่ดีกว่า และมีความแปรผันน้อยกว่าตลาดขนาดเล็ก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของคุณจึงต้องเจาะเป้าหมายกลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มเล็ก
  • ความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะตลาดทุกแห่งมีคู่แข่งและทางผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกอยู่เสมอ ดังนั้นหากต้องการสร้างความโดดเด่นและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ โซลูชั่นหรือผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีความแตกต่าง อีกทั้งยังต้องมีราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้พร้อมทั้งทำกำไรให้กับผู้ลงทุนในอัตราที่น่าพอใจอีกด้วย
  • มีการวางแผนทางการตลาด นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นในช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค

ในฐานะผู้ประกอบการที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ แนวทางดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

 

ที่มา