เหตุผลที่บริษัท Startup ควรมีขนาดเล็ก

เมื่อพูดถึงการมีบริษัท หลายคนอาจจะคิดการณ์ไปไกลถึงการมีบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงานเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเชื่อว่าบริษัทใหญ่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปจะมีความเสี่ยงจากการจ้างงานเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบต่างๆภายในบริษัทที่จะกลายเป็นงานใหญ่
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว บริษัท Startup ที่มีขนาดเล็กมีความคล่องตัวในการทำงนมากกว่า ลองมาดูข้อดีของการมีบริษัทขนาดเล็กที่ทำให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพในการบริหารงานและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากขึ้นดังต่อไปนี้

จัดการทีมงานและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานรูปแบบบริษัท ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่า เงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการจ้างงานซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เงินทุนเริ่มร่อยหรอ คุณก็จะไม่สามารถรักษาทีมงานเหล่านี้ให้อยู่กับคุณได้ ดังนั้นการมีทีมงานเล็กๆที่สามารถขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงสามารถดูแลพนักงานเหล่านี้ได้ดีกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงที่จะเสียมือดีไปให้กับบริษัทอื่นน้อยลง
สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้ง่าย เพราะการทำงานที่ใช้พนักงานเท่าที่จำเป็น ทำให้แต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะทราบดีถึงความสำคัญของตนเองในการขับเคลื่อนบริษัทให้อยู่รอด จึงมีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม เพราะมีคนจำนวนไม่มากนัก จึงทำให้การทำความรู้จักกันเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงง่ายต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีกันในทีม

ที่มา